ABT-Balken AB

AB A.Salomonsson & Söner bildades 1971 som ett byggnadsföretag med inriktning mot sågverksindustrin. Behovet av konstruktioner med större spännvidder ökade, och 1973 startades tillverkning av stålkonstruktioner till lager, produktionslokaler etc. Under åttiotalet ändrades namnet till ABT-Balken AB.


Kontor och fabrik i småländska Vislanda

Vi har en modern verkstad och investerar ständigt i vår maskinpark för att vara konkurrensstarka och effektivisera vår verksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda personalen och ser alltid till att vår personal har giltiga licenser både när det gäller svets och Heta Arbeten m.m. Duktig och kvalitetsmedveten personal och väl utförda arbeten gör att vi kan leverera i tid. Vi vill att kunden ska vara försäkrad om att han/hon köper stål oavsätt vad det gäller, ska det uppfylla gällande normer och regler.

Kvalitetspolicy

ABT-BALKEN ABs policy är att tillverka och leverera skräddarsydda stålkonstruktioner enligt kundens önskemål. Kvalitet skall uppnås genom att kvalitetshandboken följs samt att den kvalitetsansvarige inom företaget, ser till att personalen har de kunskaper samt den utrustning som krävs för att kvalitet skall uppnås. Den kvalitetsansvarige ansvarar för att kvalitetssystemet följs och att det uppdateras kontinuerligt.