CE-märkning

ABT-Balken AB är numera certifierade enligt En 1090-1. Detta innebär att vi kan CE märka alla byggsatser som levereras. Alla bärande delar konstrueras och tillverkas enligt den nya Eurokoderna som gäller i hela Europa i och med certifiering.

Godkännandet ställer höga krav på företaget, man ska ha rutiner och kometens för tillverkning, konstruktion och dimensionering av stålbyggnader.

Vårt certifikat

ISO 3834 certifikat