Välkommen till ABT-Balken

Offertförfrågan

* Obligatorisk information
Finns Finns ej

Sammanställning

Isolerad Oisolerad
Sadeltak Pulpettak
mm y.k-y.k c/c
mm u.k ö.k
1:10 1:16

F.G = ö.k. fotplåt
F.G mm över ö.k. fotplåt
Högprofilerad plåt
Träåsar c/c mm
Z-profiler c/c mm
BGT-sockel mm
Sandwich
Reglar c/c mm
Förekommer ej Förekommer Ritning från portleverantör finns
Nr Typ Antal Storlek (BxH) Övrigt
1
2
3
4
5
Styv takskiva och stag Inspända pelare

Lastantaganden

Säkerhetsklass*

Balkar Pelare Omf
Balkar Pelare Bjälklagsb.
1 1.5 2 2.5 3
Nej Ja, se ritning

Vindlast

22 23 24 25 26
I II III IV

Övriga laster

0,15 kN/kvm 0,40 kN/kvm
kN/kvm
0,02 kN/kvm kN/kvm
Förekommer ej Förekommer
B (kontorsl.)
qk = 2,5 kN/kvm
Qk = 3,0 kN/kvm
C (samlingsl.) D (affärsl.) E (lagerl.)
qk = ?? kN/kvm
Qk = ?? kN/kvm
C1
qk = 2,5 kN/kvm
Qk = 3,0 kN/kvm
D1
qk = 4,0 kN/kvm
Qk = 4,0 kN/kvm
C2
qk = 2,5 kN/kvm
Qk = 3,0 kN/kvm
D2
qk = 5,0 kN/kvm
Qk = 7,0 kN/kvm
C3
qk = 3,0 kN/kvm
Qk = 3,0 kN/kvm
C4
qk = 4,0 kN/kvm
Qk = 3,0 kN/kvm
C5
qk = 5,0 kN/kvm
Qk = 5,0 kN/kvm
Förekommer ej Förekommer, ton
B/BO tillhandahåller ritning med laster
C1 primer (röd) C2 A2.06 80my
C2 A2.06 120my C3 A3.08 160my
RAL 5105 (NCS S2065-R90B) - blå
SSG 28 (NCS S3500-N) - grå