Stålstommar och balkleveranser

ABT-Balken AB har erfarenhet sedan fyrtio år från tillverkning, leverans och montering av stålkonstruktioner. Vi konstruerar stålstommen enligt kundens specifika önskemål, med ABT-Balk eller med ABT Fackverksbalk. Kunden får själva välja typ av takbalk, eller väljer våra konstruktörer åt er med utgångspunkt utifrån bästa totalkoncept såsom ekonomi, funktion, installationer etc. I leveransen ingår alltid ingjutningsgods, pelare och takbalk. Byggnaden kan också kompletteras med portomfattning, traversbana och bjälklagsbalkar.

ABT-Balken erbjuder både kompletta stålkonstruktioner eller endast leverans av balkarna. Alla beställningar är välkomna, inget är för stort eller för litet för oss!

Genom olika investeringar i ny automatik har vi både effektiviserat produktionen och gjort den miljövänligare.