Balktyper

ABT-Balken AB tillverkar och säljer både ABT-Balk och ABT Fackverksbalk. Beställaren kan därmed själv fritt välja vilken typ av konstruktion som passar bäst. Varje balktyp har sina för- och nackdelar, men som beställare kan du vara säker på att den för objektet mest kostnadseffektiva lösningen väljs.

ABT-Balk

ABT-Balken är en svetsad stålbalk med symmetrisk I-sektion, med tunn veckad livplåt. Utförs som rak, nockad eller lutande. Lämplig spännvidd mellan 10-22 m.

ABT-Fackverksbalk

ABT Fackverksbalk utförs av L- och U-profiler. Utförs som parallellbalk rak, nockad eller lutande, sadelbalk eller omvänd sadelbalk. Lämplig spännvidd mellan 10-50 m.

Kvalitetspolicy

Vår policy är att tillverka och leverera skräddarsydda stålkonstruktioner enligt kundens önskemål. Kvalitet skall uppnås genom att kvalitetshandboken följs samt att den kvalitetsansvarige inom företaget, ser till att personalen har de kunskaper samt den utrustning som krävs för att kvalitet skall uppnås. Den kvalitetsansvarige ansvarar för att  kvalitetssystemet följs och att det uppdateras kontinuerligt.

Dokumentation och kvalitetskontroll

Erforderliga handlingar såsom konstruktionsberäkningar, grundkontrollplan för Byggnadsnämnden ingår vid varje enskilt objekt. ABT-Balken AB har arbetat fram en kvalitetshandbok som skall vara ett instrument för företaget att uppfylla givna krav på kvalitet. Beställare kan använda kvalitetshandboken för att förvissa sig om att de metoder och aktiviteter som ABT-Balken AB använder sig av tillämpas för att uppfylla kundens krav på kvalitet.