Ytbehandling

Alla våra konstruktioner slungrensas till Sa 2-2½ enligt SIS 05 59 00, och ytbehandlas beroende av vilken korrosivitetsklass som råder enligt EN 1090-2. Om andra rostskyddssystem önskas kan det ordnas.

Kulörprogram

I vårt kulörprogram ingår två färger:

NCS S3500-N (SSG 28)

NCS S 2065-R90B (RAL 5015)

Om ni inte väljer en standardkulör tillkommer ett kulör- och brytningstillägg.