Montage

Från leverans av stålstommen till att sista skruven är dragen. Vårt dedikerade team säkerställer att allt material finns på plats vid rätt tidpunkt på byggplatsen och tar fullt ansvar för monteringen av hela stålstommen.

Referenser

”Nedan ser du ett axplock av våra projekt”

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring våra stålkonstruktioner eller balkar.