Kvalitet/Dokument

Vi är certifierade sedan 2012 och får CE-märka våra stålkonstruktioner.

Kvalitetspolicy

ABT Balken tillverkar och levererar skräddarsydda stålkonstruktioner enligt kundens önskemål. Kvalitet skall uppnås genom att kvalitetshandboken följs samt att den kvalitetsansvarige inom företaget ser till att personalen har de kunskaper samt den utrustning som krävs. Den kvalitetsansvarige ansvarar för att kvalitetssystemet följs och att det uppdateras kontinuerligt.

Dokumentation

Vid varje projekt inkluderas nödvändig dokumentation, såsom konstruktionsberäkningar och en grundkontrollplan för Byggnadsnämnden. Vår kvalitetshandbok är ett viktigt instrument för att säkerställa att våra metoder och aktiviteter lever upp till dina krav på kvalitet.

CE-märkning

ABT-Balken AB är certifierade enligt En 1090-1. Det innebär att vi kan CE märka alla byggsatser som levereras och alla bärande delar konstrueras och tillverkas enligt Eurokoder som gäller i hela Europa.