Stålkonstruktioner

ABT-Balken AB är din pålitliga partner med 50 års erfarenhet inom tillverkning, leverans och montage av stålkonstruktioner.

Skräddarsydda stålstommar enligt dina exakta specifikationer

Erfarna konstruktörer vägleder dig att hitta den mest optimerade lösningen med hänsyn till ekonomi, funktionalitet och installationskrav.

Vår leverans inkluderar alltid ingjutningsdetaljer, pelare och takbalkar samt möjligheten att komplettera med portomfattning, traversbanor och bjälklagsbalkar.

Konstruktionerna genomgår en slungrengöring enligt SIS 05 59 00 till Sa 2-2½ standard och ytbehandlas enligt korrosivitetsklass enligt EN 1090-1. Vi kan även erbjuda specifika rostskyddssystem vid behov.

Genom investeringar i modern automatisering har vi effektiviserat vår produktion och fokuserat på mer miljövänliga tillverkningsmetoder.

 

ABT-Balk eller ABT Fackverksbalk?

Varje balktyp har sina unika fördelar och vi ser till att den mest kostnadseffektiva lösningen för ditt projekt väljs.

ABT-Balk: En svetsad stålbalk med symmetrisk I-sektion, försedd med tunn veckad livplåt. Den kan utföras rak, nockad eller lutande och passar för spännvidder mellan 10-22 meter.

ABT Fackverksbalk: Tillverkad av L- och U-profiler, kan utföras som parallellbalk, rak, nockad eller lutande, sadelbalk eller omvänd sadelbalk. Passande för spännvidder mellan 10-50 meter.